iPhone thống trị thị trường Mỹ trong năm 2021

iPhone thống trị thị trường Mỹ trong năm 2021

15:18 17/02/2022 0

Các nghiên cứu mới nhất từ Counterpoint Research cho thấy iPhone tiếp tục là smartphone phổ biến nhất tại Mỹ, khi sản phẩm của Apple thống trị thị trường này trong suốt năm 2021.