Bác sĩ Hàng đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau

Chuyện cảm động của một bác sĩ trẻ bị nhiễm Covid-19…

13
Chẳng may bị nhiễm Covid-19 trong lúc làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, điều mà bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Hàng lo sợ nhất là không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ trong "trận chiến" này. Cũng chính vì thế, bác sĩ trẻ này càng có thêm động lực chiến thắng Covid-19 thật nhanh và quay lại tuyến đầu chống dịch ngay khi khỏi bệnh.
Tinh thần Olympic: Không bỏ cuộc!

Tinh thần Olympic: Không bỏ cuộc!

0
“Không bỏ cuộc!”, đó là tinh thần Olympic, là lời hứa Olympic với tất cả mọi người trong cuộc đời này, trong đó đặc biệt là những chiến sĩ áo trắng trong ngành y đang căng mình “chạy” chống dịch bệnh.