Đi ngủ sớm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Đi ngủ sớm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

11:07 03/01/2022 0

Kết quả nghiên cứu cho thấy ngủ vào nửa đêm hoặc trễ hơn sẽ làm nguy cơ mắc bệnh tim tăng hơn 25%, ngủ từ 23 đến 23 giờ 59 phút nguy cơ tăng 12% so với nhóm ngủ từ 22 đến 23 giờ