Cơ hội để sinh viên sở hữu xe máy Yamaha Sirius FI

Cơ hội để sinh viên sở hữu xe máy Yamaha Sirius FI

08:00 04/11/2014 0

Sở hữu xe máy cá tính từ thời sinh viên mà không cần "viện trợ" của ba mẹ? Điều này có vẻ khá khó đối với các bạn trẻ. Nhưng, bạn hoàn toàn có thể làm được chỉ với kế hoạch 5 năm cho riêng mình.