Nhà đầu tư thua lỗ nặng khi nắm giữ cổ phiếu bị thổi giá  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Lãnh đạo bán 'chui', thổi giá cổ phiếu

0
YEG chỉ là một trong số những thương hiệu điển hình về sự khủng hoảng khi lãnh đạo thổi giá, bán chui cổ phiếu; đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư.