Chuyển đổi số để lan tỏa đại hội Đoàn

Chuyển đổi số để lan tỏa đại hội Đoàn

06:00 16/08/2022 1

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa không chỉ diễn ra tại hội trường mà còn lan tỏa thông qua chuyên trang trên website, Zalo Official, và thay Avatar được thiết kế trực tuyến trên mạng xã hội để đoàn viên, thanh thiếu niên và các thế hệ cán bộ Đoàn truy cập...