Cách thêm Zoom vào Microsoft Teams

Cách thêm Zoom vào Microsoft Teams

15:22 25/12/2020 3

Zoom và Microsoft Teams đều là những công cụ hấp dẫn để hội họp trực tuyến. Và bạn hoàn toàn có thể kết hợp chúng lại để dễ dàng phục vụ công việc hơn.