Danh sách 64 cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, hy sinh ngày 14.3.1988 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên vùng biển Gạc Ma - Len Đao (Trường Sa, Khánh Hòa).

{{item.Title}}

{{item.Description}}

Báo Thanh Niên