Vẫn tranh luận tốc độ đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Vẫn tranh luận tốc độ đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vừa được Bộ GTVT trình Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện. Một lần nữa, công nghệ xây dựng tương ứng với tốc độ của tuyến đường sắt này lại là đề tài gây nhiều tranh luận.

Tiêu điểm

Top