{{predict.MatchDate | amDateFormat:'dddd, DD [tháng] MM, YYYY'}}
{{lg.LgName}}
Kết quả dự đoán chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, không tính penalty
Dự đoán
kết quả thắng:
Dự đoán kết quả thắng
{{match.HomeTeam}}
Hoà
{{match.AwayTeam}}
Dự đoán tỷ số:
{{match.HomeTeam}}
{{match.AwayTeam}}

Đơn vị đồng hành

Top

Top