Diễn biến Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

 

Joe Biden
Đảng Dân chủ

 

Donald Trump
Đảng Cộng hoà

Kết quả bầu cử năm 2016

Clinton 227
Trump 306

Theo bạn, ai sẽ trở thành
Tổng thống Mỹ tiếp theo?

Tin tức về bầu cử Mỹ

Video

Báo Thanh Niên