Ngủ quá nhiều sẽ làm tổn hại chất lượng tinh trùng

Ngủ quá nhiều có thể làm giảm chất lượng tinh trùng /// Shutterstock

Ngủ quá nhiều có thể làm giảm chất lượng tinh trùng của nam giới. Các nghiên cứu cho thấy thời gian ngủ lý tưởng nhất để đảm bảo sức khỏe tinh trùng là từ 7 đến 7 giờ 30 phút/đêm. 

0 Bình luận
#ngủ quá nhiều

Cứu người đàn ông tự cắt... 'của quý' rồi quăng xuống ao

Các bác sĩ đang vi phẫu nối “của quý” cho bệnh nhân /// ẢNH: BSCC

Ngày 18.10, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa nam học, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cấp cứu và nối "của quý" cho bệnh nhân 45 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) vì ông này tự cắt của mình.
7 Bình luận
#cứu sống
Tân phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng Vũ Minh Trí: Tôi không bao giờ bỏ cuộc <svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' version='1.1' id='Layer_1' x='0px' y='0px' viewBox='148.4 131.2 409.7 116.1' enable-background='new 148.4 131.2 409.7 116.1' xml:space='preserve'><g><path fill='#009CD7' d='M204.2,143.7l0.3,3.3c0.1,1.4-0.1,2.2-0.6,2.6s-2.4,1.5-5.6,3.4c-3.2,1.9-6.3,4-9.2,6.4  c1-1.9,2-3.2,2.9-4.2c0.9-0.9,2.1-2.1,3.7-3.5c-1.5-0.4-3.5-0.5-6.1-0.3c-4,0.4-8.2,1.6-12.7,3.6s-8.2,4.3-11.2,6.8s-4.5,4.5-4.3,6  c0.1,0.8,0.6,1.4,1.7,1.8s2.6,0.6,4.8,0.7c2.2,0.1,4.9,0,8.2-0.2c3.3-0.2,7.3-0.5,12-1c3.5-0.3,5.7-0.4,6.7-0.3  c1,0.2,1.6,0.7,1.7,1.6c0.1,1.2-0.3,2.6-1.4,4.2c-1,1.6-2.5,2.7-4.4,3.2c-2.9,0.8-5.3,1.4-7,1.9c-1.7,0.5-3.8,1.3-6.1,2.3  c-2.4,1-4.9,2.5-7.8,4.2c-4.2,2.7-7.4,5.4-9.7,8c-2.3,2.6-3.3,4.8-3.1,6.7c0.1,1.6,1.2,2.7,3,3.4c1.9,0.7,4.4,0.9,7.8,0.6  c11.4-1.1,22.6-7.3,33.4-18.7c0.4,3.1,0.3,6-0.2,8.4s-1.8,4.9-4,7.3c-1.8,2-4.4,4-8,6.1c-3.6,2-7.5,3.7-11.8,5.2  c-4.3,1.4-8.4,2.3-12.2,2.7c-4.5,0.4-8.3-0.3-11.4-2.2s-4.9-4.6-5.2-8.1c-0.2-2.6,0.2-5.2,1.4-7.9c1.2-2.7,3.1-5.3,5.8-7.9  c2.7-2.6,6.2-5.1,10.5-7.4c4.3-2.3,9.3-4.3,15.1-6c0.8-0.2,1.2-0.5,1.2-0.9c0-0.4-0.6-0.6-1.5-0.6c-1,0-2.8,0.1-5.4,0.3  c-2.6,0.2-4.9,0.3-7,0.3c-2,0-4.2-0.2-6.4-0.7c-2.4-0.5-4.2-1.6-5.6-3.2c-1.4-1.6-2.2-3.6-2.4-5.7c-0.3-2.8,0.5-5.6,2.2-8.6  c1.7-3,4.3-5.8,7.7-8.4c3.4-2.6,7.6-4.8,12.7-6.7c5-1.9,10.6-3.1,16.8-3.7c3.5-0.3,6-0.4,7.5-0.1c1.4,0.3,2.3,0.7,2.6,1.4  C203.8,140.7,204,141.9,204.2,143.7z'/><path fill='#009CD7' d='M237,173.4c1.1-0.4,1.7-0.6,1.9-0.6c0.2,0,1.1,0,2.6,0.2c0.5,0,1,0,1.3,0.1c0.3,0,0.7,0.1,0.9,0.2  c0.3,0.1,0.4,0.2,0.4,0.3c0,0.3-0.8,1.2-2.4,2.9c-1.6,1.6-3.2,2.8-4.9,3.4c-1.1,0.5-3,1-5.8,1.5c-2.8,0.5-5.9,1-9.4,1.3  c-1.8,0.2-3.2,0.2-4.1,0.2c-0.9-0.1-1.4-0.3-1.5-0.9c0-0.3,0.2-0.8,0.6-1.5c0.4-0.7,0.9-1.5,1.6-2.4c1.9-2.4,5.8-3.9,11.6-4.4  C230.8,173.5,233.2,173.4,237,173.4z'/><path fill='#009CD7' d='M278.9,189.3c4.1-4.4,7.6-8.1,10.5-11.4c2.9-3.2,5.2-5.7,6.9-7.6s3.1-3.4,4.4-4.7c1.3-1.3,2.1-2,2.5-2  c0.7-0.1,1.5,0.6,2.3,2.1c0.8,1.5,1.3,2.7,1.4,3.6c0.1,0.6-0.8,2.1-2.7,4.6c-1.8,2.5-3.2,4.4-4.1,5.9c-0.9,1.4-1.3,2.9-1.1,4.4  c0.1,0.9,0.4,1.5,1.1,2c0.6,0.5,1.3,0.7,2.2,0.6c0.9-0.1,2-0.7,3.2-1.8c1.2-1.1,3.1-3,5.7-5.8l0.3,3.4c-2.5,2.9-4.9,5.4-7,7.6  s-4,3.8-5.6,4.9c-1.6,1.1-3,1.7-4.1,1.8c-1,0.1-1.9-0.2-2.6-0.9c-0.7-0.7-1.2-1.6-1.3-2.7c-0.1-1.1,0-2.2,0.3-3.4  c0.3-1.2,0.7-2.6,1.4-4.2c0.7-1.6,1.5-3.6,2.7-5.9c1.1-2.3,2.1-4.4,3.1-6.3c-3,3-5.7,5.8-8,8.6c-2.3,2.7-4.2,5.1-5.6,7.1  c-1.4,2-2.6,3.6-3.4,4.7c-1.6,2.2-3.2,3.3-4.7,3.5c-1.7,0.2-2.6-0.9-2.9-3.3c-0.1-1,0.4-2.8,1.4-5.4c1-2.6,2.5-6,4.5-10  c0.2-0.3,0.2-0.7,0.2-1.2c-0.1-0.6-0.4-0.9-1.1-0.9c-0.7,0.1-1.7,0.8-2.9,2.3c-1.2,1.5-3.5,4.5-7,9.1c-0.9,1.3-2,3-3.2,5  c-1.2,2-2,3.4-2.5,4.1s-1.1,1.1-1.6,1.1c-1.2,0.1-2.3-0.8-3.5-2.8s-1.9-4.3-2.2-7.1c-0.2-2,0-3.7,0.5-5.3c0.5-1.5,1.4-3.4,2.6-5.7  c1.9-3.3,3.4-5.7,4.6-7.2s2.6-2.3,4.1-2.4c0.9-0.1,1.7,0,2.4,0.3s1,0.8,1.1,1.4c0.1,0.7-0.4,1.8-1.4,3.5c-1,1.7-2.4,3.4-4,5.2  c-0.9,1-1.7,2.3-2.4,3.7c-0.7,1.4-1.1,2.5-1,3.1c0.1,0.9,0.5,1.3,1.1,1.2c0.5-0.1,1.8-1.3,3.8-3.8c2-2.5,4.2-5.2,6.6-8.1  c2.4-2.9,4.7-5.3,6.8-7.3c2.1-2,3.9-3,5.5-3.2c1-0.1,1.8,0.2,2.5,0.9c0.7,0.7,1.1,1.5,1.2,2.6c0.1,0.7-0.3,2-1.1,4  c-0.8,1.9-2,4.4-3.6,7.3C283.5,181.7,281.4,185.2,278.9,189.3z'/><path fill='#009CD7' d='M315.6,170.5c4.5-4.9,8.9-8.7,13.3-11.3s7.9-4,10.4-4.3c0.7-0.1,1.3,0.2,2,0.7s1.2,1.1,1.6,1.8  c0.4,0.7,0.6,1.2,0.7,1.6c0.1,0.6-0.1,1-0.6,1.3c-0.4,0.3-1.2,0.7-2.3,1.2c0.3,0.5,0.6,1.1,1.1,1.9c0.4,0.8,0.8,1.4,1,1.9  s0.4,0.9,0.4,1.3c0.1,0.8-0.6,2.3-1.9,4.5c-1.4,2.3-2.3,3.9-2.8,5c-0.5,1.1-0.7,2.3-0.6,3.8c0.2,2.4,1.4,3.5,3.6,3.3  c2.3-0.2,5.6-2.7,10-7.3l0.3,2.9c-7.3,9.8-12.7,14.9-16.2,15.2c-1.3,0.1-2.2-0.2-2.8-1c-0.6-0.8-1-2-1.1-3.6  c-0.2-2.5,0.3-6.3,1.7-11.3c-4.2,5.7-7.3,9.7-9.4,12.1c-2.1,2.4-3.9,3.7-5.3,3.8c-0.7,0.1-1.7-0.5-2.8-1.6  c-1.2-1.1-2.3-2.6-3.3-4.5s-1.6-3.9-1.8-5.9c-0.1-1.5-0.1-2.8,0.1-3.8c0.2-1,0.7-2.1,1.4-3.3C312.7,173.9,313.9,172.4,315.6,170.5z  M338.2,162.9c-8,4.6-13.7,8.4-17,11.5c-3.3,3-4.8,5.9-4.5,8.8c0.1,1,0.4,1.9,0.8,2.5s0.9,0.9,1.5,0.9c0.4,0,1-0.3,1.8-0.9  c3.2-2.3,6-5.2,8.5-8.7C331.8,173.5,334.8,168.8,338.2,162.9z'/><path fill='#009CD7' d='M389.6,175.4l-14.8,14.7c-3.8,8.2-7.3,14.4-10.6,18.6c-3.3,4.2-5.9,6.4-7.7,6.6c-1,0.1-1.5-0.5-1.6-1.6  c-0.2-2.3,0.7-5.4,2.7-9.2c0.8-1.5,1.7-3,2.8-4.5c1.1-1.5,2.1-2.7,3.1-3.8s2.3-2.4,3.9-4.1c1.6-1.6,2.7-2.8,3.3-3.4  c2.6-6.9,4.4-12.1,5.5-15.7c-2.7,3.5-5.1,6.4-7.2,8.7c-2.1,2.3-4,4.1-5.8,5.3c-1.8,1.3-3.4,2-4.9,2.1c-1.6,0.2-3.3-1-4.9-3.5  s-2.6-5.1-2.8-7.9c-0.1-1.3,0-2.7,0.5-4.1c0.5-1.5,1.2-3.1,2.4-4.8c1.1-1.7,2.6-3.5,4.4-5.4c1.8-1.9,3.9-3.7,6.4-5.6  c4.7-3.6,8.4-5.5,11.2-5.8c2.1-0.2,3.2,0.5,3.3,2c0.2,2.1-1.8,4.4-6.1,6.8c-2.6,1.5-5.2,3.3-7.7,5.5c-2.5,2.2-4.5,4.5-5.9,6.9  s-2.1,4.4-1.9,6.2c0.1,0.9,0.4,1.5,0.8,2c0.5,0.5,1,0.7,1.7,0.6c1.1-0.1,2.4-0.7,3.7-1.9c1.4-1.2,3.3-3.2,5.9-6.1  c1.2-1.3,2.7-3.4,4.6-6.3c1.9-2.9,3.5-5.1,4.7-6.6s2.5-2.4,3.6-2.5c0.6-0.1,1.2,0.1,1.6,0.5c0.4,0.4,0.7,0.9,0.8,1.7  c0.1,1.5-0.2,3.7-1.1,6.6c-0.9,2.9-2.6,7.7-5,14.4l10.9-9.6L389.6,175.4z'/><path fill='#009CD7' d='M393.7,163c4.5-4.9,8.9-8.7,13.3-11.3c4.4-2.6,7.9-4,10.4-4.3c0.7-0.1,1.3,0.2,2,0.7  c0.6,0.5,1.2,1.1,1.6,1.8c0.4,0.7,0.6,1.2,0.7,1.6c0.1,0.6-0.1,1-0.6,1.3s-1.2,0.7-2.3,1.2c0.3,0.5,0.6,1.1,1.1,1.9  c0.4,0.8,0.8,1.4,1,1.9c0.2,0.5,0.4,0.9,0.4,1.3c0.1,0.8-0.6,2.3-1.9,4.5s-2.3,3.9-2.8,5c-0.5,1.1-0.7,2.3-0.6,3.8  c0.2,2.4,1.4,3.5,3.6,3.3c2.3-0.2,5.6-2.7,10-7.3l0.3,2.9c-7.3,9.8-12.7,14.9-16.2,15.2c-1.3,0.1-2.2-0.2-2.8-1  c-0.6-0.8-1-2-1.1-3.6c-0.2-2.5,0.3-6.3,1.7-11.3c-4.2,5.7-7.3,9.7-9.4,12.1c-2.1,2.4-3.9,3.7-5.3,3.8c-0.7,0.1-1.6-0.5-2.8-1.6  c-1.2-1.1-2.3-2.6-3.3-4.5s-1.6-3.8-1.8-5.9c-0.1-1.5-0.1-2.8,0.1-3.8c0.2-1,0.7-2.1,1.4-3.3S392.1,164.9,393.7,163z M416.4,155.5  c-8,4.6-13.7,8.4-17,11.5c-3.3,3-4.8,5.9-4.5,8.8c0.1,1,0.4,1.9,0.8,2.5c0.4,0.6,0.9,0.9,1.5,0.9c0.4,0,1-0.3,1.8-0.9  c3.2-2.3,6-5.2,8.5-8.7C410,166,413,161.4,416.4,155.5z'/><path fill='#009CD7' d='M428.9,172.7l-0.3-3.6c1.6-2,3.2-4.8,4.7-8.3c-1.8-0.1-2.8-0.7-2.9-1.9c-0.1-1,0.4-2.3,1.4-4  c1.1-1.7,2.3-3.2,3.8-4.7c1.5-1.4,2.7-2.2,3.7-2.2c1.1-0.1,1.6,0.3,1.7,1.2c0,0.4,0,0.6-0.2,0.7c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.3,0.9  c0,0.3,0.3,0.5,0.8,0.4c1.6-0.2,3.6-0.7,6-1.6c2.4-0.9,4-1.4,4.9-1.5c0.7-0.1,1.3,0.6,1.7,1.9c1,3.6,1.6,5.6,1.6,6.1  c0,0.5-0.1,0.9-0.5,1.3c-0.4,0.4-1.4,1.3-3.2,2.7c-1.7,1.4-3.3,2.7-4.8,3.9c-1.5,1.3-3.4,3-5.7,5.2c1.8,0.6,3.2,1.4,4,2.3  c0.9,0.9,1.7,2.4,2.5,4.4l11.2-10.6l0.3,3.2l-11.2,11c0,3.1-0.8,6.4-2.3,9.7c-1.5,3.4-3.4,6.4-5.5,9.2s-4.4,5.1-6.6,6.9  c-2.2,1.9-3.9,2.8-5,2.9c-1.1,0.1-1.8-0.2-2.3-0.8c-0.5-0.7-0.8-1.6-0.9-3c-0.2-1.9,0.1-3.7,0.7-5.5c0.7-1.8,1.7-3.6,3.1-5.4  c1.4-1.8,3.1-3.7,5.2-5.7s4.8-4.4,8.2-7.2c-0.6-2.3-1.3-3.6-2.2-4.1c-0.9-0.5-2.2-0.9-4-1.3c-1.8-0.4-2.7-1.2-2.8-2.3  c-0.1-1.3,5.5-6.6,16.7-16.2c-1.9,0.6-4.1,1.2-6.7,1.9s-5,1.3-7.3,1.7c-1.4,2.8-2.7,5.2-4,7.3C430.9,169.9,429.8,171.5,428.9,172.7  z M442.5,185.3c-2.2,1.8-4.2,3.9-6.2,6.1c-2,2.2-3.6,4.3-5,6.3s-2.1,3.1-2,3.5c0.1,0.7,0.4,1.1,1.1,1c1.2-0.1,2.6-0.9,4.3-2.4  c1.7-1.5,3.3-3.5,4.8-6C441,191.2,442,188.4,442.5,185.3z'/><path fill='#009CD7' d='M481.9,163.3l0.3,3.5c-2.7,4.3-5.4,7.6-7.9,9.9c-2.5,2.3-4.7,3.5-6.6,3.7c-2.6,0.3-4.7-0.9-6.3-3.6  c-1.6-2.6-2.5-5.6-2.8-8.9c-0.1-1.3-0.1-2.5,0-3.6c0.1-1.2,0.4-2.1,0.6-2.9c0.3-0.8,0.8-2,1.6-3.7c3.9-7.5,7.7-11.5,11.5-11.9  c2-0.2,3,0.5,3.2,2c0.1,1-0.4,2.7-1.4,5c-1.1,2.3-2,4-3,5c-2.5,3-4.2,5-4.9,6.2c-0.8,1.1-1.1,2.4-0.9,3.7c0.1,1.2,0.6,2.1,1.6,2.8  c0.9,0.7,2.1,1,3.5,0.8c1.5-0.1,3.1-0.9,4.8-2.1C477.1,168,479.3,166,481.9,163.3z M476.6,142.1c-0.8,0.1-1.6-0.2-2.4-0.7  c-0.8-0.5-1.2-1.3-1.3-2.2c-0.1-1.4,0.4-3.1,1.6-4.9c1.2-1.9,2.5-2.9,4-3c1-0.1,1.8,0.1,2.5,0.7c0.7,0.5,1.1,1.4,1.2,2.5  c0.1,1.4-0.4,3-1.5,4.8C479.5,140.9,478.1,141.9,476.6,142.1z'/><path fill='#009CD7' d='M513.2,151.5c-5.1,6.8-7.5,11.5-7.2,14c0.1,1.4,0.8,2,1.9,1.9c0.9-0.1,2.1-0.7,3.5-1.8  c1.4-1.1,3.6-3.1,6.5-5.9l0.3,3.3c-4.1,4.9-7.3,8.5-9.6,10.8c-2.3,2.2-4.2,3.4-5.7,3.6c-2.6,0.3-4.1-1.4-4.5-4.8  c-0.1-1,0-2.1,0.2-3.1c0.2-1,0.6-2.1,1-3.2c0.5-1.1,1.2-2.8,2.1-4.9c1-2.1,2.1-4.5,3.4-7.2c-1.7,1.1-3.9,3.2-6.4,6.2  c-1.6,1.9-3,3.7-4.1,5.4c-1.1,1.7-2.3,3.5-3.5,5.6c-1.3,2.1-2.2,3.4-2.8,4.2c-0.6,0.7-1.2,1.1-1.9,1.2c-1,0.1-2.1-0.9-3.2-3  c-1.1-2.1-1.7-4.5-2-7.4c-0.2-1.8-0.1-3.2,0.2-4.2c0.3-1,1-2.5,2-4.5c1.9-3.6,3.6-6.3,5-8.1c1.5-1.7,2.9-2.7,4.4-2.8  c1-0.1,1.9,0,2.5,0.3c0.7,0.3,1,0.8,1.1,1.6c0,0.3,0,0.7-0.2,1c-0.2,0.4-0.3,0.7-0.6,1c-0.2,0.3-0.7,0.9-1.4,1.8  c-4.5,6.1-6.7,10-6.6,11.7c0.1,0.9,0.4,1.4,1,1.3c0.4,0,1.1-0.7,2.1-2.1c1-1.3,2.3-3.1,3.8-5.3c1.6-2.2,3.4-4.5,5.6-6.9  c2.2-2.4,4.7-4.8,7.6-7.1c1.6-1.4,3-2.1,4.1-2.2c0.5,0,1.1,0.6,1.7,2c0.6,1.4,1,2.8,1.2,4.2C515.1,148.8,514.5,149.9,513.2,151.5z'/><path fill='#009CD7' d='M525.5,160.9l0.1,1.2c0.2,1.9,0.8,3.3,1.8,4.3c1,1,2.3,1.4,3.8,1.2c1.6-0.1,3.2-0.7,4.8-1.6  c1.6-0.9,3.2-2,4.8-3.4c1.6-1.4,3.4-3.2,5.7-5.5l0.3,2.9c-3.2,4.7-6.3,8.4-9.3,11c-3,2.6-6.1,4.1-9.4,4.4c-2.9,0.3-5.2-0.6-7.1-2.7  c-1.9-2.1-3-5-3.4-8.9c-0.3-3.4,0.2-6.5,1.5-9.4c1.3-2.9,3.6-6.1,6.9-9.4c2.2-2.3,4.5-4.1,6.8-5.4c2.3-1.3,4.4-2,6.3-2.2  c1.5-0.1,2.7,0.1,3.7,0.7c1,0.6,1.5,1.6,1.6,3c0.2,2-0.4,4.1-1.7,6.3c-1.3,2.2-3.4,4.4-6.4,6.6  C533.5,156.4,529.9,158.7,525.5,160.9z M525.7,157.7c2.8-1.4,5.1-3,7-4.9c1.9-1.9,3.3-3.6,4.1-5.2c0.8-1.6,1.2-2.8,1.2-3.5  c-0.1-0.7-0.4-1.1-1.1-1c-0.6,0.1-1.5,0.5-2.7,1.4s-2.5,2-3.7,3.3c-1.2,1.3-2.3,2.8-3.2,4.5C526.4,154,525.8,155.8,525.7,157.7z'/></g><path fill='#009CD7' d='M219.8,246.9c0,0,0.3-0.2,0.8-0.5c0.6-0.3,1.4-0.8,2.5-1.5c2.2-1.2,5.5-3,9.8-5c1.1-0.5,2.2-1.1,3.4-1.6 c1.2-0.5,2.5-1.1,3.8-1.6c1.3-0.6,2.7-1.2,4.1-1.8c0.7-0.3,1.4-0.6,2.2-0.9c0.7-0.3,1.5-0.6,2.3-0.9c3.1-1.2,6.4-2.5,9.8-3.8 c3.5-1.3,7.2-2.5,11-3.8c1.9-0.6,3.9-1.4,5.9-2c2-0.6,4.1-1.2,6.2-1.9c2.1-0.6,4.2-1.3,6.4-2c2.2-0.6,4.4-1.4,6.6-1.9 c4.5-1.2,9.1-2.4,13.9-3.7c2.4-0.6,4.7-1.3,7.2-1.8c2.4-0.6,4.9-1.1,7.4-1.7c5-1.1,10-2.3,15.1-3.5c5.1-1,10.3-2,15.6-3.1 c2.6-0.5,5.2-1,7.9-1.6c1.3-0.3,2.6-0.5,4-0.8l4-0.7c5.3-0.9,10.7-1.8,16-2.6c2.7-0.4,5.3-0.9,8-1.3c1.3-0.2,2.7-0.5,4-0.6l4-0.5 c5.4-0.7,10.7-1.5,16-2.2c5.3-0.7,10.5-1.5,15.7-2.1c5.2-0.5,10.3-1.1,15.4-1.6c5.1-0.5,10-1,14.9-1.4c2.4-0.2,4.8-0.5,7.2-0.7 c2.4-0.1,4.7-0.3,7.1-0.4c4.6-0.3,9.2-0.6,13.5-0.8c4.4-0.2,8.6-0.5,12.7-0.7c8.1-0.6,15.6-0.6,22.2-0.8c3.3-0.1,6.4-0.2,9.2-0.2 c2.9,0,5.5-0.1,7.9-0.1c4.7-0.1,8.5-0.1,11-0.1c2.5,0,3.9,0,3.9,0l0,0.4c0,0-1.3,0.1-3.9,0.3c-2.5,0.2-6.2,0.5-11,0.9 c-2.4,0.2-5,0.4-7.8,0.6c-2.8,0.2-5.9,0.4-9.2,0.6c-6.6,0.5-14,0.9-22.1,1.7c-4,0.4-8.3,0.7-12.6,1.1c-4.4,0.4-8.9,0.7-13.5,1.1 c-2.3,0.2-4.7,0.4-7,0.6c-2.4,0.2-4.8,0.5-7.2,0.7c-4.9,0.5-9.8,1-14.9,1.5c-5,0.5-10.2,1-15.4,1.4c-5.2,0.5-10.4,1.2-15.7,1.8 c-5.3,0.6-10.6,1.3-16,1.9l-4,0.5c-1.3,0.2-2.7,0.4-4,0.6c-2.7,0.4-5.3,0.8-8,1.2c-5.3,0.8-10.7,1.6-16,2.4l-4,0.6 c-1.3,0.2-2.6,0.5-4,0.7c-2.6,0.5-5.3,1-7.9,1.4c-5.2,1-10.4,1.9-15.6,2.8c-5.1,1.1-10.1,2.2-15.1,3.3c-9.9,2-19.4,4.6-28.4,6.8 c-2.3,0.5-4.4,1.2-6.6,1.8c-2.2,0.6-4.3,1.2-6.4,1.8c-2.1,0.6-4.2,1.2-6.2,1.8c-2,0.6-4,1.3-5.9,1.9c-3.9,1.3-7.6,2.4-11.1,3.6 c-3.5,1.3-6.8,2.5-9.9,3.6c-0.8,0.3-1.5,0.6-2.3,0.8c-0.7,0.3-1.5,0.6-2.2,0.9c-1.4,0.6-2.8,1.1-4.1,1.7c-1.3,0.5-2.6,1.1-3.8,1.6 c-1.2,0.5-2.3,1.1-3.4,1.5c-4.3,1.9-7.6,3.6-9.9,4.8c-1.1,0.6-1.9,1.1-2.5,1.4c-0.6,0.3-0.9,0.5-0.9,0.5L219.8,246.9z'/></svg>

Tân phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng Vũ Minh Trí: Tôi không bao giờ bỏ cuộc

Trong số những CEO người Việt Nam làm thuê danh tiếng cho các tập đoàn toàn cầu, cái tên Vũ Minh Trí thuộc top đầu. Anh là người có bề dày thành tích đáng nể khi lần lượt nắm giữ vị trí then chốt là CEO của các công ty tỉ đô chuyên về công nghệ thông tin tại Việt Nam từ Ericsson, Yahoo!, Qualcomn, Microsoft...

0 Bình luận
#Vũ Minh Trí
Ông Nguyễn Thế Kỷ phát biểu /// Quang Minh

Chung sức nâng tầm futsal Việt Nam

Chiều 18.10, Lễ công bố và ra mắt nhà tài trợ chính, nhà tài trợ đồng hành Giải Futsal vô địch Đông Nam Á Cup HDBank 2017 (AFF HDBank Futsal Championship 2017) đã diễn ra tại TP.HCM.
0 Bình luận
#Futsal

Tập gym cần bao nhiêu protein, nạp quá nhiều có hại gì?

Nạp đủ protein sẽ giúp cơ bắp người tập gym phát triển tốt, nhưng nếu nạp quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tim mạch /// Shutterstock

Protein là chất rất cần thiết giúp cơ bắp phát triển. Việc bổ sung đủ protein sẽ giúp cơ bắp người tập gym phát triển tốt. Tuy nhiên, nếu nạp quá nhiều có thể gây ra một số hậu quả như làm tăng nguy cơ bị bệnh tim.

0 Bình luận
#tập gym

Cứu người đàn ông tự cắt... 'của quý' rồi quăng xuống ao

Các bác sĩ đang vi phẫu nối “của quý” cho bệnh nhân /// ẢNH: BSCC

Ngày 18.10, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa nam học, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cấp cứu và nối "của quý" cho bệnh nhân 45 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) vì ông này tự cắt của mình.
7 Bình luận
#cứu sống

Bệnh nhân khổ sở vì nước ngập đã tràn vào Bệnh viện Hóc Môn

Trận mưa tối 17.10.2017 đã làm đường Bà Triệu, đoạn từ cổng trung tâm y tế dự phòng huyện Hóc Môn đến cổng bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn,  TP. HCM, ngập trong nước. Đặc biệt, nước ngập sâu trước cổng bệnh viện và khu đăng ký khám bệnh khiến cho những người ra vào bệnh viện gặp nhiều khó khăn. 
xem thêm tin mới

Nhiều người đọc

Thể thao

Xem thêm Thể thao

Văn hóa

Xem thêm Văn hóa

Kinh doanh

Xem thêm Kinh doanh

Đời sống

Xem thêm Đời sống

Giới trẻ

Xem thêm Giới trẻ

Giáo dục

Xem thêm Giáo dục

Bạn cần biết

Video