Từ khóa

Thai Lan
Người dân Thái tiếc thương nhà vua /// Lam Yên

Nhà vua Thái Lan băng hà

Hàng chục ngàn người dân Thái Lan đã tập trung trước Bệnh viện Siriraj để bày tỏ sự thương tiếc...
1 Bình luận
Xem thêm