Từ khóa

chu quyen
Trung úy Nguyễn Trung Thành với chiếc gối của con luôn bên anh những chuyến công tác xa ngoài Trường Sa, nhà giàn DK1
 /// Ảnh: Mai Thanh Hải

Nghị lực thép

Nhiều người lính và gia đình của họ đang vượt qua mọi khó khăn vất vả đời thường để làm tròn nhiệm...
3 Bình luận
Xem thêm