Từ khóa

chung cu
Đất sạch khan hiếm sẽ khiến nguồn cung bất động sản thời gian tới khan hiếm theo /// Ảnh: Đình Sơn

Khó tạo lập quỹ đất sạch

Đó là khẳng định của các chuyên gia, doanh nghiệp tại buổi hội thảo 'Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bất động sản...
0 Bình luận
Xem thêm