Từ khóa

dai hoc
 /// Ảnh minh họa: AFP

Dùng ADN hack máy tính

Lần đầu tiên trên thế giới, các chuyên gia của Đại học Washington (Mỹ) đã sử dụng phân tử mã hóa...
1 Bình luận
Xem thêm