Gia đình tôi ở nông thôn có đông con, nên dự định cho một đứa 5 tuổi cho một người tại TP.HCM nhận làm con nuôi. Xin hỏi con tôi sau này lớn lên có quyền được tìm hiểu về nguồn cội của mình không? (Hoàng Văn Thanh, Tiền Giang)

Gia đình tôi ở nông thôn có đông con, nên dự định cho một đứa 5 tuổi cho một người tại TP.HCM nhận làm con nuôi. Xin hỏi con tôi sau này lớn lên có quyền được tìm hiểu về nguồn cội của mình không? (Hoàng Văn Thanh, Tiền Giang)

Điều 24, luật Nuôi con nuôi (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011) quy định: “Trừ trường hợp giữa cha, mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi...”.

Như vậy, theo luật mới thì kể từ ngày giao nhận con nuôi xem như cha mẹ đẻ không còn quyền và nghĩa vụ đối với con của mình nữa. Điều này được hiểu là mặc nhiên, nếu muốn giữ lại các quyền, nghĩa vụ nào đó đối với con thì giữa cha mẹ nuôi và cha mẹ đẻ phải có thỏa thuận thể hiện bằng văn bản, được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Cũng theo quy định tại điều 11 luật này thì con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc của mình, không ai được cản trở con nuôi được biết về nguồn gốc của mình.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Bình luận