Thiên nhiên quanh ta vô cùng tươi đẹp, đa dạng, thú vị, là nguồn cảm hứng bất tận cho con người. Các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới đã nắm bắt những khoảnh khắc, vẻ đẹp đó qua những bức ảnh.

Thiên nhiên quanh ta vô cùng tươi đẹp, đa dạng, thú vị, là nguồn cảm hứng bất tận cho con người. Các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới đã nắm bắt những khoảnh khắc, vẻ đẹp đó qua những bức ảnh.

Dưới đây là một trong những bức ảnh về thiên nhiên đẹp nhất năm 2011:

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 1

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 2

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 3

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 4

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 5

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 6

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 7

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 8

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 9

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 10

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 11

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 12

Hình ảnh đẹp về thiên nhiên thế giới - ảnh 13 

Theo Lao Động

Bình luận