Người dự thi sẽ trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm do ban tổ chức đưa ra. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất tập thể (1,5 triệu đồng), 1 giải nhất cá nhân (750.000 đồng). Bài dự thi gửi về Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp TP.Cần Thơ (296 đường 30.4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đến hết ngày 5.1.2013.

B.H

Bình luận