Tỉnh Kiên Giang đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng (PCCR) mùa khô năm 2013, với tổng kinh phí đầu tư hơn 6,2 tỉ đồng.

Những vùng được xác định có nguy cơ xảy ra cháy là 2 Vườn quốc gia Phú Quốc, U Minh Thượng; lâm phần Ban quản lý rừng Hòn Đất - Kiên Hà, An Biên - An Minh, Phú Quốc; 2 Lâm trường 422 - SĐ4, Hòn Đất và đồng cỏ bàng Phú Mỹ (H.Giang Thành). Trên cơ sở này, ngành chức năng sẽ xây dựng và vận hành quy trình dự báo cấp cháy, cảnh báo nguy cơ cháy rừng từng khu vực kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về công tác PCCR; xây dựng lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” gắn với huấn luyện, diễn tập chữa cháy rừng.

Minh Khoa

Bình luận