Trường hợp nào được dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất?

0
Bộ LĐ-TB-XH, vừa có hướng dẫn UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư và BHXH VN về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.
3 điều kiện được tạm dừng đóng
Theo Bộ LĐ-TB-XH có 2 trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, gồm:
Doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.
Trường hợp thứ hai được quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.
Trường hợp nào được dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất? - ảnh 1

Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Hải Bình

Người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong 3 điều kiện sau:
Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Trường hợp này, thời gian tạm dừng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng.
Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra, không kể giá trị tài sản là đất. Thời gian tạm dừng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.
Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1.2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1.2020. Thời gian tạm dừng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị và không quá 12 tháng.
Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan BHXH xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.
Khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122. luật BHXH.Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm
Tại công văn này, Bộ LĐ-TB-XH cũng hướng dẫn về số lao động tham gia BHXH tính giảm.
Cụ thể, số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.2.2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.
Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH đã có Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Bộ LĐ-TB-XH ước tính, có khoảng 1,5-3 triệu người và 150.000-200.000 doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách này, với số tiền dừng đóng và miễn lãi đóng khoảng từ 25.000-49.000 tỉ đồng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm