Từ khóa

donald trump
Nhiều nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa không ủng hộ nội dung cải cách y tế của Tổng thống Donald Trump vì không bằng Obamacare của người tiền nhiệm Barack Obama /// Reuters

Tự giải thoát

Việc quốc hội Mỹ trì hoãn tiến hành biểu quyết về cải cách y tế cho thấy dù đảng Cộng...
0 Bình luận
Xem thêm