Từ khóa

dong kinh
Ra mắt ứng dụng phần mềm SAP ERP

Ra mắt ứng dụng phần mềm SAP ERP

Hệ thống quản lí tổng thể nguồn lực doanh nghiệp - SAP ERP được hợp tác giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và Công ty Cổ phần SAPRO Việt Nam...
0 Bình luận
Xem thêm