Từ khóa

dong nai
Lớp học Anh văn miễn phí dành cho con em công nhân	 /// Ảnh: L.L

Dạy tiếng Anh miễn phí

Nhận thấy rất nhiều học sinh là con em của công nhân có nhu cầu học thêm tiếng Anh nhưng gia cảnh khó...
0 Bình luận
Từ trái qua: Phan Kiên Cường, Phan Thiện Phước, Phan Thị Hường, Nguyễn Minh Sơn /// Ảnh: X.P

Bảng điện thông minh

Đó là nhóm iPG (sinh viên của Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai) đã sáng tạo ra bảng điện thông minh có...
0 Bình luận
Xem thêm