Sự kiện

Đột phá ngành nông nghiệp
Đột phá ngành nông nghiệp: Thay thế cây lúa?

Đột phá ngành nông nghiệp: Thay thế cây lúa?

0 Bình luận
Việt Nam là một nước nông nghiệp, xuất siêu nhiều nông sản nhưng đời sống của đại đa số nông dân vẫn nghèo. Thực tế đòi hỏi phải có những chính sách đột phá trong cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.