Có tất cả 30 trường trên cả nước (16 trường công lập, 14 trường ngoài công lập) nằm trong diện thanh tra lần này. Trong số đó, có đến 22/30 trường vi phạm.

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với 17 trường

Trong phần thanh tra về đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng, có đến 18/30 trường vi phạm. Theo đó, có 5 trường không đạt cả hai tiêu chí quy định của Bộ về đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng các trường ĐH: Công nghiệp TP.HCM, Lương Thế Vinh, Kiến trúc Đà Nẵng; CĐ: Bách khoa Đà Nẵng, Thương mại. 11 trường ĐH khác không đạt tiêu chí về đội ngũ giảng viên: Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Văn Lang, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Quy Nhơn, Tài chính Quản trị kinh doanh, Chu Văn An,  Công nghiệp Việt Hung, Tây Bắc, Yersin Đà Lạt, Cửu Long, Bà Rịa-Vũng Tàu và 2 trường CĐ: Kỹ thuật Y tế II, Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi.

Trong phần thanh tra về việc tự xác định chỉ tiêu, có 4 trường ĐH và 1 trường CĐ đã xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh là ĐH: Công nghiệp TP.HCM (tuyển được 103%), Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (tuyển được 111,4%), Cửu Long (20,9%), Bà Rịa-Vũng Tàu (100,3%) và CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi (0,64%).

Hàng loạt trường khác đã xác định chỉ tiêu vượt xa so với năng lực của mình đó là các trường ĐH: Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (102,5%), Văn Lang (104%), Quy Nhơn (105%), Tây Bắc (93,9%), Công nghiệp Việt - Hung (30,5%), Tài chính - Quản trị kinh doanh (93,6%), Kiến trúc Đà Nẵng (75%), Yersin Đà Lạt (19,5%), Nguyễn Trãi (36,6%), Chu Văn An (15,5%);  trường CĐ: Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn (89,1%), Công thương TP.HCM (106%), Kỹ thuật y tế II (102%), Thương mại (108%), Bách khoa Đà Nẵng (57%). Riêng Trường ĐH Lương Thế Vinh không tuyển được SV nào.

Giảm chỉ tiêu trong năm 2013 các trường ĐH: Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Văn Lang, ĐH Công nghiệp Việt - Hung, Kiến trúc Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tây Bắc, Tài chính - Quản trị kinh doanh, Nội vụ, Chu Văn An, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Yersin Đà Lạt; các trường CĐ: Bách khoa Đà Nẵng, Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, Công thương TP.HCM, Thương mại, Kỹ thuật y tế II.

Chỉ giao chỉ tiêu ở mức tối thiểu năm 2013 với các trường ĐH: Công nghiệp TP.HCM, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cửu Long và Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi.                                                      

Đăng Nguyên

Bình luận