Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến vào Trường ĐH Hoa Sen năm 2016. /// Ảnh: Đăng Nguyên
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến vào Trường ĐH Hoa Sen năm 2016.Ảnh: Đăng Nguyên

Bình luận