(TNO) Ngày 24.5, ông Lê Quan Đức, Trưởng phòng Trung học và Giáo dục thường xuyên, Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết: Sở vừa có văn bản hướng dẫn đến các trường THPT, các phòng GD-ĐT trong tỉnh về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012.

Theo đó, cấu trúc các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh như sau:

* Ngữ văn: Gồm hai phần

Phần I: Trắc nghiệm (gồm 8 câu, 2,0 điểm)

Kiểm tra kiến thức văn học (tác giả, tác phẩm) và tiếng Việt

Phần II: Tự luận (gồm 2 câu, 8,0 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Viết văn bản ngắn về vấn đề xã hội

Câu 2 (5 điểm): Nghị luận văn học

* Toán: Gồm hai phần

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)

- Có 8 câu, mỗi câu 0,25 điểm

- Kiến thức cơ bản

Phần II: Tự luận (8 điểm)

1) Đại số (5 điểm): có 3 câu

Câu 1:

- Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức, tìm giá trị biểu thức…

- Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn

- Phương trình, bất phương trình

Câu 2:

- Hàm số bậc nhất 1 ẩn

- Hàm số bậc hai 1 ẩn

Câu 3:

- Phương trình bậc hai 1 ẩn

- Phương trình quy về phương trình bậc hai

- Giải bài toán bằng cách lập phương trình

2) Hình học (3 điểm):

Kiến thức tổng hợp (có 1 hoặc 2 câu)

* Tiếng Anh: Gồm hai phần

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

1. Ngữ pháp và cấu trúc (gồm 8 câu, 2 điểm)

2. Điền khuyết (4 câu, 1 điểm)

Phần II: Tự luận (7 điểm)

3. Viết lại câu dạng bị động (4 câu, 1 điểm)

4. Viết lại câu (4 câu, 2 điểm)

5. Viết câu sử dụng từ cho sẵn (4 câu, 1 điểm)

6. Đọc hiểu dạng trả lời câu hỏi (4 câu, 2 điểm)

7. Viết đoạn văn (1 điểm)

(Đoạn văn có độ dài khoảng 150 từ)

* Lưu ý: 

- Đề thi trong chương trình THCS, chủ yếu là kiến thức lớp 9.

- Đối với môn Ngữ văn: nội dung kiến thức phần trắc nghiệm và nghị luận văn học gồm các tác giả, tác phẩm bao gồm cả văn học địa phương.

Gia Bách

Bình luận