Ý thức bảo vệ môi trường chưa được hình thành rõ nét ở phần lớn học sinh, thậm chí cả giáo viên. Đi đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp cảnh tượng xả rác bừa bãi, hút thuốc lá nơi công cộng, sử dụng điện, nước phung phí...

Ý thức bảo vệ môi trường chưa được hình thành rõ nét ở phần lớn học sinh, thậm chí cả giáo viên. Đi đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp cảnh tượng xả rác bừa bãi, hút thuốc lá nơi công cộng, sử dụng điện, nước phung phí...

Trong khi ở các nước tiên tiến, môn học về môi trường được đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa thì ở nước ta, môi trường chỉ là một khía cạnh nhỏ trong một vài môn học như: tự nhiên và xã hội, sinh học, địa lý... và một số tiết học, sinh hoạt ngoại khóa. Một số cuộc thi về môi trường được tổ chức nhưng còn mang nặng tính hình thức, vì vậy hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường chưa cao.

Muốn hình thành được ý thức bảo vệ môi trường trong giới trẻ, cần có sự quan tâm, giáo dục một cách thường xuyên, liên tục từ nhà trường, gia đình và xã hội. Các thầy cô nên là tấm gương trong việc bảo vệ môi trường với các hành động cụ thể như sử dụng hợp lý điện trong lớp học, phân loại rác, không hút thuốc lá nơi công cộng... Không chỉ kêu gọi và làm gương, thầy cô nên khuyến khích học trò tự giám sát việc bảo vệ môi trường của nhau. Chỉ bằng những hành động nhỏ như nhắc nhở, tuyên dương cũng đã góp phần hình thành ý thức môi trường ở những công dân trẻ. Nhà trường cũng nên đầu tư các thiết bị tiết kiệm điện, khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, xây dựng các quy định về tiết kiệm năng lượng, giấy, nước sạch. Trong các ngày hội của trường nên tổ chức việc quyên góp các sản phẩm không còn sử dụng như quần áo, đồ dùng, sách báo cũ để trao đổi nhằm sử dụng tiếp hoặc trao tặng lại cho các học sinh nghèo, đồng bào vùng khó khăn.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong trường học là việc làm quan trọng góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện cũng như mang lại những lợi ích trước mắt và lâu dài.

Lê Tùng (TP.HCM)

Bình luận