Từ trung cấp lên CĐ: trường CĐ Công nghệ, mỗi ngành 60 CT, trường CĐ Công nghệ thông tin: CNTT (150), Kế toán - Tin học (300).

Thời gian nhận hồ sơ dự thi cho đến ngày 30.6, tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng). Thời gian thi: ngày 17 và 18.7.2010.       

Diệu Hiền

ĐH Đà Nẵng tuyển sinh liên thông hệ cao đẳng và đại học hệ chính quy - ảnh 1

Bình luận