Năm 2010, ĐH Đà Nẵng sẽ tuyển sinh từ CĐ liên thông lên ĐH: 1.650 chỉ tiêu (CT), từ trung cấp  lên CĐ: 810 CT. Chỉ tiêu cụ thể các ngành từ CĐ lên ĐH: trường ĐH Bách khoa mỗi ngành 50; trường ĐH Kinh tế: Kế toán (400), QTKD du lịch và dịch vụ (100), QTKD thương mại (100), Tin học quản lý (100), Ngân hàng (200); trường ĐH Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh (100).

Từ trung cấp lên CĐ: trường CĐ Công nghệ, mỗi ngành 60 CT, trường CĐ Công nghệ thông tin: CNTT (150), Kế toán - Tin học (300).

Thời gian nhận hồ sơ dự thi cho đến ngày 30.6, tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng). Thời gian thi: ngày 17 và 18.7.2010.       

Diệu Hiền

ĐH Đà Nẵng tuyển sinh liên thông hệ cao đẳng và đại học hệ chính quy - ảnh 1

Bình luận