(TNO) Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc T.Ư Đoàn) thông báo xét tuyển bổ sung đào tạo đại học hệ chính quy ngành Công tác xã hội, theo quyết định ngày 24.8.2012 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Bình luận