Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

>> Nghề tay trái thu nhập cao của nhà giáo
>> Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
>> Nhà giáo được… giảm giá
>> Bảo đảm thu nhập nhà giáo

Theo đó, nhà giáo thuộc đối tượng và đủ điều kiện tính hưởng quy định được trợ cấp một lần bằng tiền. Mức trợ cấp tùy thuộc vào việc có quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào. Cụ thể, quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 1.1.1994 đến 31.12.1998, mức trợ cấp là 2 triệu đồng; từ ngày 1.1.1999 đến 31.12.2003, mức trợ cấp 3 triệu đồng; từ 1.1.2004 đến 1.5.2011, mức trợ cấp 3,5 triệu đồng. Theo Bộ, dự kiến ngân sách chi cho chế độ này khoảng 565 tỉ đồng.

T.Nguyễn

Bạn đọc phản hồi (4 nhận xét)

Trần Quyết

Là người làm công tác quản lý trong giáo dục lâu nay ,theo tôi phụ cấp thâm niên chỉ dành cho những thầy cô giáo đang trực tiếp dạy học hoặc đã về hưu có các tiêu chuẩn sau đây: Phải học ngành sư phạm ra và trực tiếp làm nghề dạy học ( nhằm khuyến khích được học sinh giỏi vào các trường sư phạm, giữ chân được các thầy cô tâm huyết với chuyên môn và nghề nghiệp như thế mới có giáo viên dạy giỏi nhiều kinh nghiệm). Những giáo viên có đầy đủ tiêu chuẩn trên thì phải căn cứ vào số năm trực tiếp làm công tác giảng dạy để tính mức phụ cấp thâm niên, những giáo viên nào đang giảng dạy hoặc đã về hưu đầu vào không phải đào tạo ngành sư phạm thì không tính phụ cấp thâm niên chỉ nên hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp

Lý Thanh Tùng, Quận 10 ,TP Hồ Chí Minh

Đang làm một cán bộ quản lý trong giáo dục hiện nay tôi thấy; hiệu trưởng , hiệu phó dạy nhiều nhất 4 tiết/ 1 tuần thậm chí không dạy mà lại hưởng quá nhiều chế độ phụ cấp: nào là phụ cấp đứng lớp, nào là phụ cấp thâm niên nghề dạy học, nào là phụ cấp trách nhiệm … Đề nghị chính phủ rà soát lại không nên để nhiều loại phụ cấp chồng chéo, gây ảnh hưởng tới ngân sách và ảnh hưởng tới hình ảnh cán bộ quản lý.

Nguyễn Thanh Nhân, Vinh , Nghệ An

Trong những năm tháng làm công tác tuyên giáo tôi hiểu rất rõ, quản lý xuất thân từ giáo viên thường là ai : xin thưa đại đa số do năng lực chuyên môn rất hạn chế và rất sợ bị dự giờ thăm lớp , cho nên phải tìm cách chạy chọt để đạt được một cái gì đó, sau lại tiếp tục lân la loay hoay đi đêm về hôm để được làm quản lý . Vì vậy Đảng , Nhà nước và Nhân dân trân trọng giải quyết phụ cấp thâm niên cho những giáo viên dám vào ngành sư phạm, dám trực tiếp làm nghề dạy học không sợ áp lực chuyên môn là hoàn toàn chính xác. Chỉ đáng tiếc những giáo viên vào ngành sư phạm làm nghề dạy học suốt đời rồi về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 chưa có phụ thâm niên lại là ai: là những người thầy của thế hệ giáo viên đi sau và là những người thầy trực tiếp tham gia xây dựng nền móng giáo dục từ những năm bao cấp ,là những người thầy chịu đựng gian khổ ăn sắn ăn khoai bám trường bám lớp dạy chữ cho những học trò nghèo và lam lũ nên người hôm nay …; thật sự đây là những người thầy đáng quý đáng trọng biết bao.

Lý Bạch Thiên

Giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 rất dễ quy đổi hoặc tính phụ cấp thâm niên, theo các căn cứ sau đây: 1) Đầu vào đào tạo các trường sư phạm. 2) Chức danh lúc về hưu là giáo viên và mã ngạch lương của giáo viên. 3) Số năm tham gia trong sổ bảo hiểm phải có chức danh giáo viên và có mã ngạch lương giáo viên qua các thời kỳ.

Bình luận