(TNO) Đề thi cao đẳng năm nay khó hơn đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học và đề thi đại học.

Cấu trúc đề thi phù hợp với cấu trúc đề thi do Cục khảo thí đã ban hành.

Nội dung đề thi trải đều chương trình lớp 12 cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

- Câu I và câu II là các câu hỏi giáo khoa, đòi hỏi học sinh chỉ cần thuộc bài là có thể làm được.

- Câu III là câu vẽ biểu đồ và phân tích số liệu dựa trên bảng số liệu đã xử lí. Đây là một câu về dạng thực hành, với câu hỏi này thí sinh cần phải xử lí số liệu kỹ  thì mới làm được, nếu không rất dễ gây nhầm lẫn và vẽ biểu đồ sai.

- Câu IVa và câu IVb là những câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng kiến thức tổng hợp thì mới có thể làm được.

Tóm lại, nội dung đề thi yêu cầu học sinh phải biết vận dụng nhiều và phải học đều các vấn đề thì mới làm được đúng theo yêu cầu của đề. Với đề thi này số học sinh đạt điểm cao sẽ không nhiều.

     Châu Thị Nguyệt
(GV Trung tâm BDVH và LTĐH Vĩnh Viễn)

Bình luận