Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Nội dung quan trọng nhất dự kiến sẽ thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm tới là sẽ không còn bắt buộc tổ chức thi cụm trường, bỏ chấm chéo và thanh tra ủy quyền.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Nội dung quan trọng nhất dự kiến sẽ thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm tới là sẽ không còn bắt buộc tổ chức thi cụm trường, bỏ chấm chéo và thanh tra ủy quyền.

Thay vào đó, Bộ giao quyền chủ động cho giám đốc các Sở GD-ĐT về việc tổ chức thi theo cụm hay không; bỏ quy định chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh. Giám đốc Sở GD-ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi tốt nghiệp phổ thông, trong đó mỗi môn tự luận có 2 tổ chấm thi, đảm bảo giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mình giảng dạy.

Ngoài ra, dự thảo quy chế cũng bỏ quy định huy động lực lượng thanh tra ủy quyền của bộ và các địa phương sẽ tự thành lập đoàn thanh tra.

Do thay đổi về phương thức tổ chức thi nên Bộ GD-ĐT cũng đã điều chỉnh những quy định về phúc khảo bài thi. Theo đó, Hội đồng phúc khảo có một bộ phận làm phách bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi. Hội đồng phúc khảo có một tổ chấm trên máy bài thi của các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm và bộ phận giám sát trực tiếp, liên tục, thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn chấm thi trắc nghiệm của GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi tiếp nhận ý kiến đóng góp, các điểm sửa đổi này lại tiếp tục được bàn luận tại hội nghị thi và tuyển sinh năm 2012. Sau khi thống nhất các ý kiến, trong tháng 2.2012, Thông tư sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức được ban hành.

Tuệ Nguyễn

Bình luận