(TNO) Ngày 1.6, hai quận 7 và 8 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2011 - 2012.

Quận 7

Lớp 1: Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 20 - 30.6, công bố danh sách vào ngày 31.7.

Phân tuyến như sau: Trường tiểu học (TH) Phan Huy Thực nhận học sinh (HS) khu phố (KP) 1, 2, tổ 13 đến tổ 17 phường (P) Tân Hưng, khu phố 1 P.Tân Kiểng;

Lê Quý Đôn (KP 3, 5, tổ 1 đến tổ 12, tổ 18 đến tổ 25 KP 4 P.Tân Hưng);

Tân Quy (tổ 1 đến tổ 12 KP 1, tổ 13 đến tổ 15 KP 2 P.Tân Quy);

Lương Thế Vinh (KP 3, tổ 22 đến tổ 27 KP 2 P.Tân Quy, KP 2, 3 P.Tân Kiểng);

Đinh Bộ Lĩnh (KP 1 đến KP 4 P.Tân Phong, tổ 16 đến tổ 21 và tổ 28 KP 2 P.Tân Quy);

Trần Quốc Toản (tổ 5 đến tổ 12 KP 1, tổ 13 đến tổ 16 KP 2 P.Tân Thuận Đông, tổ 6 đến tổ 14 KP 2 P.Bình Thuận);

Tân Thuận (tổ 17 đến tổ 33 KP 2, tổ 63 đến tổ 67 KP 5 P.Tân Thuận Đông);

Phù Đổng (KP 4 P.Tân Thuận Tây, tổ 15 đến tổ 20 KP 4 P.Tân Kiểng);

Kim Đồng (tổ 3 đến tổ 9 KP 1, tổ 9 đến tổ 15 KP 3 P.Tân Thuận Tây, tổ 34 đến tổ 46 KP 3 P.Tân Thuận Đông, tổ 1 đến tổ 5 KP 1, tổ 15 đến tổ 22 KP 3, tổ 28 đến tổ 29 P.Bình Thuận);

Nguyễn Thị Định (tổ 37 đến tổ 42 KP 4A, KP 5, KP 6 P.Bình Thuận, KP 4 P.Tân Quy, tổ 7 đến tổ 14 KP 4 P.Tân Kiểng);

Lê Văn Tám (tổ 1 đến tổ 4 KP1 P.Tân Thuận Đông, KP4, tổ 23 đến tổ 27 KP 3A P.Bình Thuận, KP 1, 2 P.Tân Phú);

Nguyễn Văn Hưởng (KP 3, tổ 33 đến tổ 37 KP 4 P.Phú Thuận, KP 4 P.Tân Phú);

Lê Anh Xuân (KP 1, 2 P.Phú Thuận, KP 3 P.Tân Phú);

Phú Mỹ (KP 1 đến KP 3 P.Phú Mỹ, tổ 38 đến tổ 40 KP 4 P.Phú Thuận, KP 5 P.Tân Phú);

Đặng Thùy Trâm (KP 2, 5, tổ 1 đến tổ 7 KP 4, tổ 1 đến tổ 8, tổ 16, 17 KP 3, tổ 10 đến tổ 14, tổ 1, 2 KP 1 P.Tân Thuận Tây, tổ 47 đến tổ 42 KP 4 P.Tân Thuận Đông, tổ 1 đến tổ 6 KP 4 P.Tân Kiểng).

Lớp 6: Thời gian phát và nhận đơn của HS bắt đầu từ ngày 15 - 30.6, công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 15.7. Phân tuyến như sau: Trường THCS Trần Quốc Tuấn nhận HS P.Tân Kiểng, Tân Hưng; Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận Đông, KP 2, 3 P.Bình Thuận); Nguyễn Hiền (KP 1, KP 4 đến KP 6 P.Bình Thuận, P.Tân Thuận Tây); Nguyễn Thị Thập (P.Tân Phong, P.Tân Quy, KP 1, 2 P.Tân Phú); Hoàng Quốc Việt (P.Phú Thuận, Tân Phú, KP 1 P.Phú Mỹ); Phạm Hữu Lầu (KP 2, 3 P.Phú Mỹ).

Riêng trường THCS Nguyễn Hữu Thọ nhận HS tại KP 4 P.Tân Kiểng, KP 4 P.Tân Quy, KP 6 P.Bình Thuận, KP 4, 5 P.Tân Thuận Tây có điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 môn Toán, Tiếng Việt đạt 17 điểm. Những HS ngoài các khu vực trên phải đạt từ 19,5 điểm trở lên.

Quận 8

Lớp 1: Tuyển sinh từ ngày 1 - 31.7, phân tuyến theo địa bàn dân cư, HS phường nào học tại trường tiểu học đóng trên địa bàn phường đó. Các trường có lớp tăng cường tiếng Anh là tiểu học u Dương Lân, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn; tăng cường tiếng Pháp là trường tiểu học Bông Sao; tăng cường tiếng Hoa là trường tiểu học Lý Thái Tổ.

Lớp 6: Bắt đầu tuyển sinh từ ngày 15.6, phân tuyến theo trường tiểu học. Cụ thể như sau; Trường THCS Dương Bá Trạc nhận HS trường tiểu học u Dương Lân, Bông Sao, Hưng Phú, Nguyễn Trực, Phan Đăng Lưu 1, Rạch Ông, Thái Hưng, Trần Danh Lâm;

THCS Khánh Bình (tiểu học u Dương Lân, Hưng Phú, Nguyễn Trực, Rạch Ông, Thái Hưng, Trần Danh Lâm, Hưng Phú A, Vàm Cỏ Đông);

THCS Chánh Hưng (tiểu học u Dương Lân, Bông Sao, Hưng Phú, Nguyễn Trực, Rạch Ông, Thái Hưng, Trần Danh Lâm, Hưng Phú A, Vàm Cỏ Đông, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương);

THCS Bông Sao A (tiểu học u Dương Lân, Bông Sao, Hưng Phú, Phan Đăng Lưu 1, Rạch Ông, Thái Hưng, Trần Danh Lâm, Hưng Phú A, Vàm Cỏ Đông, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương, Hồng Đức, Lý Thái Tổ, Nguyễn Trung Ngạn);

THCS Phan Đăng Lưu (tiểu học tiểu học Bông Sao, Hưng Phú, Phan Đăng Lưu 1, Trần Danh Lâm, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương, Lý Thái Tổ, Nguyễn Trung Ngạn);

THCS Bình An (tiểu học Bông Sao, Phan Đăng Lưu 1, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương, Hồng Đức, Lý Thái Tổ, Nguyễn Trung Ngạn, An Phong, Đinh Công Tráng, Phạm Thế Hiển);

THCS Bình Đông (tiểu học Trần Danh Lâm, Hồng Đức, Nguyễn Nhược Thị, Nguyễn Công Trứ, Vạn Nguyên);

THCS Lê Lai (tiểu học u Dương Lân, Bông Sao, Hưng Phú, Thái Hưng, Hưng Phú A, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương, Hồng Đức, Lý Thái Tổ, Nguyễn Nhược Thị, Nguyễn Công Trứ, Vạn Nguyên);

THCS Tùng Thiện Vương (tiểu học Bông Sao, Hưng Phú, Phan Đăng Lưu 1, Trần Danh Lâm, Hưng Phú A, Vàm Cỏ Đông, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương, Hồng Đức, Lý Thái Tổ, Nguyễn Nhược Thị, Nguyễn Công Trứ);

THCS Hưng Phú A (tiểu học u Dương Lân, Hưng Phú, Bông Sao, Thái Hưng, Trần Danh Lâm, Hưng Phú A, Vàm Cỏ Đông, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương, Lý Thái Tổ, Đinh Công Tráng, Nguyễn Nhược Thị);

THCS Trần Danh Ninh (tiểu học u Dương Lân, Hưng Phú, Nguyễn Trực, Thái Hưng, Trần Danh Lâm, Hưng Phú A, Trần Nguyên Hãn, Tuy Lý Vương, Lý Thái Tổ, Đinh Công Tráng).

Chương trình tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp thực hiện ở các trường THCS Chánh Hưng, Bình An, Tùng Thiện Vương.

Những HS chưa học chương trình tăng cường tiếng Anh ở bậc tiểu học có thể dự khảo sát khả năng học ngoại ngữ tại trường THCS Bình An và Tùng Thiện Vương với điều kiện phải có học lực 2 môn tiếng Việt, toán cuối năm lớp 5 đạt loại giỏi.

B.Thanh (tổng hợp)

Bình luận