Bộ GD-ĐT có văn bản thông báo về việc công nhận, không công nhận các chức danh của trường ĐH, CĐ tư thục.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo Nghị định của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày ký 15.2.2011, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền công nhận, không công nhận hội đồng quản trị (HĐQT), chủ tịch HĐQT và hiệu trưởng đối với các trường ĐH tư thục đóng trên địa bàn. Đối với các trường CĐ tư thục trên địa bàn tỉnh, việc công nhận, không công nhận HĐQT, chủ tịch HĐQT và hiệu trưởng được giao cho Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định.

Vũ Thơ

Bình luận