Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp các em nâng cao tính nhạy bén trong tư duy, nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng xã hội tổng hợp, qua đó tự rèn luyện cho bản thân tính chủ động, sáng tạo qua các tình huống khác nhau trong cuộc sống…

Đăng ký dự thi bằng cách vào website: www.aibennhayhon.com.

Tuyết Trang

>> Chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”: Giúp Huệ đứng lên
>> Trường quản lý du lịch khách sạn SHMS giới thiệu chương trình học
>> 100 tỉ đồng cho chương trình “Tự hào hàng Việt 2012”
>> Triển khai chương trình “Hiểu về trái tim” lần 3

Bình luận