T.Ư Đoàn, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học - Công nghệ vừa phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 8.

Tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước từ 6 - 19 tuổi (có ngày sinh từ 15.7.1993 - 15.7.2006) đều có quyền dự thi. Lĩnh vực dự thi gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.

Nhận hồ sơ dự thi tính đến hết ngày 15.7.2012 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ: Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, số 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

T.Hằng

Bình luận