Ngày 20.9, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012-2017, với sự tham gia của 250 đại biểu thanh niên tiêu biểu. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh; Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng tới dự. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang với 33 anh, chị; anh Vương Ngọc Hà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Ngày 20.9, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012-2017, với sự tham gia của 250 đại biểu thanh niên tiêu biểu. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh; Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng tới dự.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang với 33 anh, chị; anh Vương Ngọc Hà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng không chỉ củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nắm bắt nhu cầu của thanh niên, công tác Đoàn tại Hà Giang dành nhiều quan tâm, đầu tư đổi mới chất lượng Đoàn ở cơ sở; các hoạt động Đoàn góp phần định hướng, dẫn dắt thanh niên trong lập thân lập nghiệp.

Hoàng Phan

>> Đại hội Đoàn tỉnh Bình Phước
>> Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình, Đắk Lắk
>> Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng: Thanh niên thành phố 5 không
>> Văn kiện đại hội Đoàn cần có tính hiệu triệu thanh niên

Bình luận