Được biết trong năm nay, với nguồn vốn 30 tỉ đồng hiện có, trung tâm triển khai nhiều chương trình và dự định “ươm” thành công ít nhất 20 doanh nghiệp trẻ. Trong dịp ra mắt, 10 thanh niên trên địa bàn TP.HCM đã được trao vốn vay thực hiện 10 dự án, với tổng số tiền là 380 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của trung tâm.

Tin, ảnh: Như Lịch

Bình luận