Các đơn vị chi Đoàn kết nghĩa trong đó có Chi Đoàn Báo Thanh Niên cũng tham gia hội trại.

Kim Nga

Bình luận