Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên TP.HCM (YES Center) tổ chức lớp học “Kỹ năng phát triển năng lực cá nhân” dành cho các bạn trẻ.

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên TP.HCM (YES Center) tổ chức lớp học “Kỹ năng phát triển năng lực cá nhân” dành cho các bạn trẻ.

Theo đó, lớp học sẽ chú trọng dạy một số kỹ năng như: kỹ năng phỏng vấn tìm việc, giao tiếp xã hội, khơi gợi và phát triển năng lực cá nhân; quản lý thời gian, phương pháp xây dựng thương hiệu cá nhân… Bạn trẻ có nhu cầu liên hệ YES Center - 4A Phạm Ngọc Thạch, Q.1.

Lê Thanh

Bình luận