Trích phát biểu của anh Võ Văn Thưởng - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2.

Những thế hệ đoàn viên

Ngay từ khi vừa ra đời, trong không khí sục sôi cách mạng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, chỉ với những đoàn viên đầu tiên, Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực giác ngộ cho thanh niên (TN) lý tưởng của Đảng, vận động TN theo Đảng làm cách mạng.

 Niềm tự hào và trách nhiệm của thanh niên (*) - ảnh 1

 Anh Võ Văn Thưởng

Nhiều thế hệ TN khao khát tự do, được thức tỉnh bởi lý tưởng của Đảng, dưới sự tổ chức của Đoàn TN cứu quốc đã cùng hơn 30 triệu đồng bào cả nước thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập, tự do”, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Ngay trong những ngày đầu làm người dân tự do của một đất nước tự do và độc lập, TN đã xung phong chống giặc đói, diệt giặc dốt, đấu tranh chính trị chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Đó là thế hệ TN “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, "đứng lên đáp lời sông núi", “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu” một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ thực hiện cuộc kháng chiến gian khổ, trường kỳ, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu... Đó là thế hệ TN “Ba sẵn sàng” đã trích máu mình viết thư tình nguyện lên đường giết giặc bằng quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” ở miền Bắc, “Năm xung phong” ở miền Nam... Đó là thế hệ TN trong niềm vui trùng phùng của ngày đại thắng, bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, hăng hái tham gia các phong trào lao động, sản xuất, rà phá bom mìn, phục hóa, khai hoang, xây dựng những khu kinh tế mới, làm đường giao thông, công trình thủy điện, xây dựng các nhà máy, nông trường, giữ vững biên cương và làm nghĩa vụ quốc tế... Đó là thế hệ TN kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH trong bối cảnh biến động ở Liên Xô và Đông u, đi đầu trong đổi mới, bằng niềm tin, trí tuệ, sức trẻ, quyết tâm lập nghiệp và giữ nước, thi đua tình nguyện vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội với những công trình TNCS khai phá đất hoang, xây đảo TN, dựng làng lập nghiệp tại vùng biên giới, hải đảo; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới...

Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước vui mừng khi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ TN nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành một lớp TN ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”.

Động lực to lớn để Đoàn lớn mạnh

Trong niềm hân hoan của ngày hội lớn, vinh dự trước phần thưởng cao quý - Huân chương Sao vàng lần 2, chúng ta lại suy nghĩ về trách nhiệm của Đoàn và tuổi trẻ trong chặng đường nước rút đưa nước ta thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Niềm tin và sự kỳ vọng đó là động lực to lớn để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thực hiện thật tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể TN tiên tiến, hình thành lớp TN ưu tú là những người có lòng yêu nước, có đạo đức để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động; truyền đi cảm hứng phấn đấu không ngừng, luôn vươn lên khẳng định mình, không ngừng sáng tạo cùng tạo dựng tương lai, thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng XHCN.

Tổ chức hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”, hỗ trợ TN nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao năng lực hội nhập; năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nỗ lực vun trồng để hình thành những cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sĩ quan trẻ giỏi.... đóng vai trò đầu tàu để thúc đẩy đông đảo TN hành động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020.

 Niềm tự hào và trách nhiệm của thanh niên (*) - ảnh 2

 Tự hào thanh niên Việt Nam - Ảnh: Đ.N.T

Phát triển phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của TN trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc TN...

Tiếp tục tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp TN theo phương châm “Đoàn phải mạnh, Hội phải rộng”; vừa đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa phát huy tính chủ động của Hội LHTN và các tổ chức thành viên tập thể của Hội để “ở đâu có TN, ở đó có tổ chức Hội”; phát triển mạnh các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN theo ngành nghề, sở thích; tăng cường công tác đoàn kết tập hợp TN dân tộc, tôn giáo và TN, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

* Tựa do Thanh Niên đặt

Bình luận