Từ khóa

gioi tre
Nhóm tác giả (giữa) tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia 2017  /// Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hãy nói về trầm cảm

Học trong một môi trường mà quá nhiều bạn học giỏi, bản thân em lúc nào cũng thấy chưa thỏa được ước muốn....
0 Bình luận
Xem thêm