Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Giải nhất trị giá 20 triệu đồng. Hạn chót nhận bài thi đến ngày 20.3 tại Phòng Khoa học giáo dục - Nhà văn hóa Thanh niên . Thông tin chi tiết tại www.nvhtn.org.vn.

Lê Thanh

Bình luận