Sau hai ngày làm việc (24 -25.8), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ 12, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bế mạc. Anh Hoàng Quốc Thưởng được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

Trong 5 năm qua, Đoàn thanh niên các cấp ở Hải Dương đã vận động và xây dựng hơn 4.000 công trình thanh niên trị giá trên 20 tỉ đồng; khám và phát thuốc miễn phí trên 8.000 đối tượng chính sách, hiến máu tình nguyện trên 6.000 đơn vị máu...

Về phương hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh đoàn Hải Dương tập trung hỗ trợ thanh niên các khu, cụm công nghiệp; xây dựng làng xã sạch đẹp, nâng cao kiến thức, kỹ năng xã hội cho thanh niên... Đặc biệt, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã xây dựng đề án mang tên: “Tập hợp đoàn viên thanh niên thông qua mạng xã hội”.

Nguyễn Đức

>> Giáo dục thanh niên qua mạng xã hội
>> Kết nối thanh niên qua mạng xã hội

Bình luận