Từ khóa

indonesia
Tác phẩm Seasons của Nguyễn Ngọc Đan /// Ảnh: Lucy Nguyễn

Triển lãm tranh Việt tại Indonesia

62 tác phẩm của nhóm họa sĩ VN (Nguyễn Ngọc Đan, Tào Hương, Tào Linh, Trần Thảo Hiền, Lê Huy Cửu, Nguyễn Đức Hùng) sẽ được trưng...
0 Bình luận
Xem thêm