UBND tỉnh Kiên Giang vừa công bố “Phê duyệt quy hoạch hệ thống năng lượng H.Phú Quốc giai đoạn 2011-2020 hướng đến năm 2030” của Bộ Công thương.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa công bố “Phê duyệt quy hoạch hệ thống năng lượng H.Phú Quốc giai đoạn 2011-2020 hướng đến năm 2030” của Bộ Công thương.

Theo quy hoạch, từ năm 2013 tập trung triển khai thực hiện giải pháp đồng bộ cung ứng đủ điện cho huyện đảo Phú Quốc; kéo cáp ngầm 110 kV xuyên biển để cấp điện cho đảo từ nguồn điện lưới quốc gia. Đến nay, tuyến cáp ngầm đã thực hiện công tác đấu thầu gói thầu EPC và dự kiến dự án này sẽ hoàn thành đưa vào vận hành trong năm 2014.

Trong chiến lược phát triển nguồn năng lượng cho Phú Quốc, ưu tiên phát triển và ứng dụng công nghệ khai thác sử dụng năng lượng tái tạo ở các cấp độ khác nhau.

Minh Khoa

Bình luận