Đại hội cổ đông CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) đã thông báo kết quả kinh doanh năm 2012 doanh thu 104,43 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 6,45 tỉ đồng.

Đại hội cổ đông CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) đã thông báo kết quả kinh doanh năm 2012 doanh thu 104,43 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 6,45 tỉ đồng. Đại hội cổ đông cũng thông qua phương án phát hành thêm 18 triệu CP để tăng vốn điều lệ. Theo kế hoạch, năm 2013 công ty phấn đấu đạt doanh thu 303,35 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 36 tỉ đồng. (M.Phương)

Tổng CTCP bưu chính Viettel (Viettepost) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Năm qua Viettelpost đạt doanh thu 883 tỉ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch và chi trả cổ tức 15%. Đại hội cũng thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với doanh thu đạt 1.015 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỉ đồng (tăng 13% so với năm 2012) và duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức 15%. (M.P)

Quảng Nam thay chủ đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn (H.Quế Sơn) từ Công ty CP Prime Group do gặp khó khăn về vốn bằng liên doanh Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc - Công ty TNHH MTV Prime Quế Sơn. Tuy nhiên, liên doanh này phải cam kết về tiến độ đầu tư các công trình trong năm 2013 gồm: 2 tuyến đường chính vào khu công nghiệp, nhà điều hành và cổng chính, nhà máy xử lý nước thải... (H.X.H)

Bình luận