Cụ thể, PNC bị truy thu thuế hơn 1,5 tỉ đồng, bao gồm Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế GTGT, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế TNDN nhà thầu và Thuế GTGT nhà thầu. Trong đó, số tiền thuế TNDN bị truy thu là  850 triệu đồng. Ngoài ra, PNC còn bị phạt hành chính 412 triệu đồng do hành vi kê khai thuế dẫn đến thiếu thuế, nộp chậm thuế. 9 tháng đầu năm nay, PNC đã bị lỗ ròng 12 tỉ đồng.

 M.Phương

Bình luận